Zəmanət şərtləri

Zəmanət şərtləri

 1. Satıcının zəmanət öhdəlikləri yalnız satıcının səlahiyyətli servis mərkəzləri tərəfindən yerinə yetirilir.

 2. Zəmanət müddəti məhsulun alış tarixindən başlayır, məhsuldan asılı olaraq 14 gün - 12 ay müddətinə zəmanət verilir.

 3. Zəmanət xidmətini həyata keçirmək üçün avadanlıq alıcı tərəfindən zəmanət talonu ilə birlikdə servis mərkəzinə gətirilməlidir.

 4. Avadanlığın sıradan çıxmış hissələri 14 iş günü ərzində təmir edilir və ya dəyişdirilir. Bəzən ehtiyyat hissəsinin yolda yubanmasına görə bu müddət 45 günə qədər uzana bilər.

 5. 45 iş günü ərzində təmir oluna bilməyən mallar əmtəə görünüşünün saxlanılması və orjinal qablaşdırılması olduğu halda dəyişdirilir.

 6. Təmir müddəti ərzində həmin qurğunun yenisi istehsal edilmirsə, o zaman analoji model ilə dəyişdirilir və ya müştərinin əlavə ödəniş edərək daha üst modeli seçmək imkanı vardır.

 7. Alış tarixindən 14 gün ərzində istehsalçı qüsuru ilə əmələ gəlmiş nasazlıqlar servis mərkəzinin aktlaşdırılmasından sonra əmtəə görnüşünün saxlanılması və orijinal qablaşdırılması olduğu halda yenisi ilə dəyişdirilir.

 8. Avadanlığın batareya və adaptoruna 1 ay müddətinə zəmanət verilir.

Satıcı aşağıda göstərilən hallarda zəmanət öhdəliyi daşımır:

 • Avadanlıq onun birbaşa təyinatına uyğun gəlməyən məqsədlərlə istifadə edilmişdirsə;

 • Avadanlıq üzərində təmir cəhdlərinin izləri vardırsa;

 • Qüsur avadanlığın konstruksiyası və ya sxemində istehsalçının nəzərdə tutmadığı dəyişiklik nəticəsində yaranmışdırsa;

 • Qüsur qarşısı alına bilməyən hadisənin təsiri, bədbəxt hadisələr, istehlakçı və ya üçüncü şəxslərin şüurlu və ya ehtiyatsız hərəkətləri nəticəsində yaranmışdırsa;

 • Qüsur rütubət, yüksək və ya aşağı temperaturlar, paslanma, oksidləşmənin təsiri, avadanlığın içinə yad cisimlərin, maddələrin, mayelərin, həşaratların düşməsi nəticəsində yaranmışdırsa;

 • Qüsur avadanlıq istehlakçıya verildikdən sonra yaranmış mexaniki zədələrdən sonra əmələ gəlmişdirsə;

 • Kompüter virusları və onlara bənzər proqramların təsiri, parollar, kodlarının təyin edilməsi, dəyişdirilməsi və ya silinməsi, avadanlığın proqram təminatının silinməsi, yazılması və ya istifadəsi zamanı yaranan çatışmazlıqlar;

 • Enerji, telekommunikasiya, kabel şəbəkələrinin qeyri-qənaətbəxş işi və yaxud onların parametrlərinin standartlara uyğun gəlməməyi və ya wifi şəbəkələrinin qeyri-kafi tutumu və radio siqnalın qeyri kafi gücü, o cümlədən, ərazi relyefi və şəhər mühitinin xüsusiyyətləri, avadanlığın şəbəkə təsiri zonasının sərhədində və ya xaricində istifadə edilməsi və digər buna bənzər xarici amillərin təsiri nəticəsində yaranan çatışmazlıqlar;

 • Qeyri-standart və ya keyfiyyətsiz sərfiyyat materialları, ləvazimatlar, ehtiyat hissələri, qida elementləri, müxtəlif növ məlumat daşıyıcılarından (SİM kartlar, yaddaş kartları daxil olmaqla,l akin bunlarla məhdudlaşmayaraq) istifadə nəticəsində yaranan çatışmazlıqlar;

 • Wi-Fi qurğuların tutma məsafəsi və ya onların işləmə sürətinə satıcı və dükan heç bir məsuliyyət daşımır.

 • Proqram təminatına zəmanət verilmir. Yaddaş qurğusunda əmələ gəlmiş nasazlıqlar nəticəsində məlumatların itməsinə görə satıcı məsuliyyət daşımır.